06-20-9-420-586 Mobilról kattintva azonnal hívható!

Padlóösszefolyó - Szuez - szifon - fontossága

Padlloosszefolyo

Alábbi sorokban azokra a gyakran előforduló csatorna kivitelezési hibákra – és ezek elkerülésének

lehetőségeire hívom fel a figyelmet, ahol a helytelen kivitelezés miatt a vizes helyiség alatti lakásokban

vízfoltok ázások jelentek meg, kárt okozva ezzel a alattunk lévő szomszédnak.


Az épületek csatornázásáról szóló MSZ 04-134-1991-es szabvány 2. pontja rögzíti a padlóösszefolyók

kialakításának előírásait.

 

Ezen szabvány 2.3. pontja szerint „a víznyelőnek a csapból kiömlő vizet gravitációs úton teljes mennyiségben

biztonságban el kell tudni szállítani.

 

Rendeltetésszerű használatból eredő nagy mennyiségű túlfolyó, felmosó vizek elvezetésére padlóösszefolyót kell beépíteni.


Az OTÉK 75. § (5) bekezdése alapján csatornavezeték vízszintes irányban csak üzemi víz ellen szigetelt

és lefolyást biztosító módon vezethető.

 

Ezzel egyenértékű az idézett szabvány 2.5. pontja, amely szerint a csatornatönk részére – emeleten, szigetelt

födémben való elhelyezésénél – gondoskodni kell foglalatról és körös-körül a csatornatönköt legalább 300 milliméter

szélességben körülvevő szigeteléssel összedolgozandó gallérról.


Ilyen víznyelő a bűzelzárást is biztosító Szuez szifon más néven a padlóösszefolyó.

Padloosszefolyo, szuez szifon

Ezek a szennyvizet, kisebb darabos szennyet átengedik, a csatornagázok visszaáramlását a bűzelzárók

akadályozzák meg.


Ezek ágvezetékeiben vízzsákot alakítanak ki a csővezetékből a csatorna-becsatlakozás és a víznyelő között.


Követelmény, hogy a vízzsák megfelelően nagy keresztmetszetű legyen az elvezetendő szenny átvezetésére,

de a csatornahálózatban gyakran keletkező nyomásingadozások ne tudják le és kiszívni a benne lévő vizet,

így állandóan megakadályozzák, hogy a  bűz és csatornagázok az épületbe bejussanak.


Ezen csatornagázok épületbe bejutásának megakadályozására gyakori és helytelen megoldás az,

hogy a bűzelzáró Szuez szifont nem építik be.


Ezzel azt is biztosítani akarják, hogy a burkolat lejtésével nem kell foglalkozni, a lejtést nem kell minden

irányból a Szuez szifon felé megadni, gyakorlatilag vízszintes padlóburkolatot tudnak kialakítani


Az ilyen megoldás nagy hibája az, hogy a vizes helyiségben (pl. fürdőszoba) bekövetkező vízcsőtörések

vagy berendezési tárgyak (például vízcsap, mosógép) meghibásodásakor a víznyelő, padlóösszefolyó

hiánya miatt a víz nem tud elfolyni, súlyos károkat okozhat mind a saját lakásunkban, mind pedig az

idegen tulajdonban (az alattunk lévő lakásban).

 

Duguláselhárítás - Árak

 

 

Duguláselhárítás - Dugulás - Dugulás elhárítás